1

1528 – ස්වීඩනයේ පළමුවන ගුස්ටාව් ස්වීඩනයේ රජු ලෙස කිරුළු පළඳී. 1554 – අග්නිදිග ආසියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම අධිරාජ්‍යය එක්රැස් කිරීමට යන බේයිනොං බුරුමයේ රජු ලෙස කිරුළු පළඳී. 1616 – පෘතුගීසි නායක ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කැල්ඩෙයිරා කැස්ටෙලෝ බ්‍රැන්කෝ විසින් බ්‍රසීලයේ බෙලෙම් නගරය ඇමේසන් ගංගා ඩෙල්ටාවේ ආරම්භ කරන ලදී. 1808 – ඇන්ග්ලෝ සැක්සන් ගෘහ නිර්මාණ […]

ක්‍රි.පූ 49 – ජුලියස් සීසර් රුබිකන් තරණය කරමින් සිවිල් යුද්ධයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරයි. ක්‍රි.ව. 9 – බටහිර හැන් රාජවංශය අවසන් වන්නේ ස්වර්ගයේ දිව්‍යමය වරම රාජවංශයේ අවසානය හා ඔහුගේම ආරම්භය වන ෂින් රාජවංශයේ ආරම්භය ඉල්ලා සිටි බව වැන්ග් මැන්ග් ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ ය. ක්‍රි.ව. 69 – ලුසියස් කැල්පර්නියස් පිසෝ ලිසීනියස්, ගල්බා […]