මෝටරෝලා මීළඟ ජංගම දුරකථනය අප්‍රේල් 22 වනදා එලි දක්වයි

motorola-flagship-smartphone-edge-launch-date

මෝටරෝලා මීළඟ ජංගම දුරකථනය MWC 2020 event  හි නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් කිරීටක කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් උත්සවය අවලංගු කරන ලදී. 

මෝටරෝලා සිය මීළඟ ඉහළ පෙළේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය වන මෝටරෝලා Edge+ එළිදැක්වීම සඳහා අප්‍රේල් 22 වන දින එලි දැක්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

Next Post

උග්‍ර විශ සර්පයින් හඳුනා ගන්න

Thu Apr 23 , 2020
1. නාගයා – මධ්‍යම කඳුකරයේ උස් කඳු මුදුන් වල හැරුණු විට අන් සෑම ප්‍රදේශයකම 2. වැලි පොළඟා – වියළි කලාපයේ වෙරළබඩ තීරය 3. තිත් පොලඟා – උස් කඳුකර ප්‍රදේශ හැර අන් සෑම ප්‍රදේශයකම 4. තෙල් කරවැලා – වියළි හා ශුෂ්ක කලාප 5. මුදු කරවැලා – තෙත් කලාපය 6. කුණකටුවා (පොලොන් […]