1

මගේ ආහාර රටාවේ සහ ශරීර යෝග්‍යතාවයේ කිසිම විනයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ දිනවල සිටි මා සමග දැන් සිටින මා කිසිඳු ආකාරයකින් සංසන්දනය කරන්න බැහැ. 2012 වසරේ නැවත වතාවක් ඉතාම අසාර්ථක ඉන්දියානු ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟවාරයක් නිමාකොට මා නිවසට පැමිණියේ. එකී තරඟවාරය අතරතුර මගේ ආහාර රටාව ඉතාම අයහපත් එකක්. ඒ තරඟවාරය කණ්ඩායමටත් එතරම් […]

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වත්මන් ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරීත්වයට පත්වන විට(එනම් 2016 දී) පාකිස්තාන කණ්ඩායම 20 20 ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පසුවූයේ 07 වන ස්ථානයේදීය.නමුත් පාකිස්තානය 20 20 ශ්‍රේණිගත කිරීමේ අංක 01 ස්ථානය දක්වා ගෙනඒමට මිකී ආතර්ට හැකි විය.ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ද මේ මොහොතේ 20 20 ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි පසුවන්නේ […]