හැමිල්ටන් ඇළ සංචාරකයන් ඇද බැඳ ගන්නා සංවර්ධනයක් කඩිනමින්

1

සංචාරක ආකර්ෂණයක් ඇති නමුත් කිසිම කෙනෙක්ගේ අවදානයට යොමු නොවී තිබුන හැමිල්ටන් ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට මෙන්ම රථවාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා පොදු ගමනාගමන ක්‍රමයක් ලෙස හැමිල්ටන් ඇල යොදා ගැනීමට අවධානය ධීවර අමාත්‍යාංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාව සහ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ එක්ව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට යොමු වී ඇත.

1802 දී බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත පරිපාලනය විසින් මුතුරාජවේල තෙත්බිම් වලින් ලුණු ජලය පිටතට ගෙන ඒම සඳහා සමාන්තරව හා කලින් තිබු ලන්දේසි ඇළට මෙය සම්බන්ධ කරන ලදී.

“අපි එය කොළඹ වරාය නගරයට සම්බන්ධ කර එය තවත් දියුණු කරන බවට සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දිකා ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

හැමිල්ටන් ඇළ සංවර්ධනය කිරීම ප්‍රථම වරට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2008 දී ආරම්භ කරන ලද අතර මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය විසින් සකස් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් යටතේ රුපියල් මිලියන 600 ක් ආයෝජනය කර ඇති බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

ප්‍රදේශයේ ඇති ජෛව විවිධත්වයට අනුව ඇළ සහ ඒ අවට පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වඩාත් සුදුසු බව සඳහන් කළ ප්‍රනාන්දු මහතා, ලන්දේසි ඇළ අවට අවන්හල් සහ හෝටල් විවෘත කිරීම සඳහා ආයෝජකයින්ට අපි ඉඩම් ලබා දෙන බවට පොරොන්දු විය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන පියවර වනුයේ කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය ආකර්ෂණය කර ගනිමින් කොටුව වෙත නියමිත මගී බෝට්ටු සේවාවක් දියත් කිරීමයි.

“මෙය මාර්ග තදබදය සමනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත,” රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“මෙම ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථකත්වය සඳහා ඕලන්ද රජයේ සහාය ලබා ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

One thought on “හැමිල්ටන් ඇළ සංචාරකයන් ඇද බැඳ ගන්නා සංවර්ධනයක් කඩිනමින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kushi Jayys

Tue Jan 14 , 2020