සිතින් විතරක්‌ පෙම් කරන්නම් – චාමර වීරසිංහ

සිතින් විතරක්‌ පෙම් කරන්නම්
දුරින් හිද ඔබ දෙස බලන්නම්
ලංව ඉන්නට බෑ ඔබේ අපට අප හිමි නෑ ලොවේ
ඔබට මා හිමි නෑ මටද ඔබ හිමි නෑ

නිසල නෙතින් ඔබ මදෙස බලා හිදී
දෙතොල් ඔබගේ මදහසින් සැරසේ
දෙනෙත් ඔබවෙත පාකරනු බෑ දෙතොල් සිනහා මවනු මට බෑ
අපට අප හිමි නෑ ලොවේ
ඔබට මා හිමි නෑ මටද ඔබ හිමි නෑ

සසල උනත් මගේ සිතුවිලි ඔබ ලග
නිසල කරන් මම ඉන්නම් සැම දින
කාත් කවුරුවත් නොමැති මා හට ඔබත් අහිමිව ගියපු අරුමය
අපට අප හිමි නෑ ලොවේ
ඔබට මා හිමි නෑ මටද ඔබ හිමි නෑ

Song title: Sithin Witharak Pem KarannamThe

author: UnknownThe

singer: Chamara WeerasingheSubmitted

by: Site Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Obe Sina Langa - Jagath Wickramasinghe ඔබේ සිනා ලඟ - ජගත් වික්‍රමසිංහ

Sat Jan 4 , 2020
ඔබේ සිනා ලඟ – නෙත නැවතුනු දා..ඔබේ කථා ලඟ – සිත නැවතුනු දා..ප්‍රේමය හැදින්නෙමි..ප්‍රේමය හැදින්නෙමි – මේ ලෝ තලයේ…// කුමටද උපමා ඉතිහාසේ උන් ප්‍රේමවන්තයින්ගෙන්….කුමටද ආදරයේ පෙම් සැමරුම් පෙම් පාරාදීසේ…ඉමක් කොනක් නැති ආකාසේ තරු පායා එන සේමා…ඉමක් නිමක් නැත පෙම් හදවත්තුල පෙම් සිතුවිලි බෝමා.. ඔබේ සිනා ළඟ – නෙත නැවතුනු දා..ඔබේ […]