ශ්‍රි ලංකාවේ කලු කොටියා තවමත් වඳවී නොමැත

වඳවී යැයයි සැලකූ ඒක දේශික කලු කොටියා/දිවියා Black Lepord, Panthera Pradus Kotiya – Black ශ්‍රී පාද රක්ෂිතයෙන් මතුවෙයි. මේ සත්වයා වඩාත් ප්‍රියකරන්නේ අඳුරු ස්ථානවල වාසය කිරීමටය.
දැන් හැත්ත බුරුත්තම මූ හොයන්න යන්න සූදානම් වන්න එපා..ශ්‍රී පාද වන විනාශය නවත්වමු. සත්වයා ස්වභාවිකව වර්ධනය වේවි වනයේ වර්ධනයත් සමග.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JYnASfwpDNs#dialog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

බුදු දහම ගැන කියන අසාම් අමීන්ගේ දෙවන හඬ පටය

Sun Jan 19 , 2020
https://youtu.be/i4TIjlnCwAk