වාලච්චේන කඩදාසි කම්හලට යලි පනදෙන්න සූදානමින්

”4000 කට අධික සේවක පිරිසක් සේවයේ යෙදී සිටි, මෙරටට මහා ධන උල්පතක් වූ, වාලච්චේන ජාතික කඩදාසි කම්හල අද අභාවයට යවා තිබෙනවා. අපි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ලෙස යළි එයට පණ දීම පිළිබඳව අධ්‍යයනයක නිරතව සිටිනවා. මාස කිහිපයක් තුළ මෙහි අංශ කිහිපයක හෝ කටයුතු මුල් අදියර ලෙස ඇරඹීමට අපි සූදානම්.

-කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Piumi Sirinayake

Sat Jan 18 , 2020