ලංකාව ගොඩ යන ලකුණු මන්නාරමෙන් වායු නිධියක්

මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ගවේෂණය කර ඇති ස්වාභාවික වායු නිධිය තුළ ස්වාභාවික වායු පවතින බවට තහවුරු වී ඇති බව තහවුරු වී ඇතැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව මන්නාරම ස්වාභාවික ගෑස් නිධියේ කැණීම් කටයුතු ද කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු ව ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

මුලන දික්වල වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

කෝලීගේ රහස

Mon Jan 13 , 2020
මගේ ආහාර රටාවේ සහ ශරීර යෝග්‍යතාවයේ කිසිම විනයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ දිනවල සිටි මා සමග දැන් සිටින මා කිසිඳු ආකාරයකින් සංසන්දනය කරන්න බැහැ. 2012 වසරේ නැවත වතාවක් ඉතාම අසාර්ථක ඉන්දියානු ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟවාරයක් නිමාකොට මා නිවසට පැමිණියේ. එකී තරඟවාරය අතරතුර මගේ ආහාර රටාව ඉතාම අයහපත් එකක්. ඒ තරඟවාරය කණ්ඩායමටත් එතරම් […]