රන්ජන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

1

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වයට අත්හිටුවීමට එම පක්ෂය තීරණය කර ඇති බව පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවැසීය. අද පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

“ඒක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කරලා තිබෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව තහනම් කරන්න.

පක්ෂයට ලැබුණ විවිධ පැමිණිලි සියල්ලම අරගෙන පක්ෂය විසින් පක්ෂ නායකතුමාට දැනුම් දීමෙන් පසුව එතුමා තීරණය කරනු ලැබුවා රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව තහනම් කරන්නත්, පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා එය අනුමත කර ගන්නත් තීරණය කරනු ලැබුවා.”

One thought on “රන්ජන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Irusha Hiruni

Tue Jan 14 , 2020