මොණරුන් මැරීම ඇරබේ

ඉකුත් දා ඕස්ට්‍රේලියාවෙ ඔටුවන් 1000 මැරීමේ පුවතත් සමඟ ලංකාවේ පරිසරවේදීන් ලංකාවේද මොනර ජනග්‍රහනය වැඩිවී ඇති බැවින් ඔව්න්ද ඒ ආකාරයට මරා දැමිය යුතු බව ප්‍රකාශ කරන ලදි..

ගත වූයේ සතියකි අද මොනරුන් හර වස දී මරා දමා ඇත. ඔව්න්ට හිමි වාසාස්ථාන බලෙන් යටත් කරගත් මිනිසා පසුව ඔව්න්ගේ ජීවිතයම නැති කිරීම ඉතාම දුර්ජන ක්‍රියාවකි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

අධිකරණ බිමේ රන්ජන් තනිවේ...

Wed Jan 15 , 2020
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අද දිනයේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන අවස්ථාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ කිසිදු මන්ත්‍රීවරයෙකු එහි පැමිණ සිටියේ නැත. මේ වන විට මන්ත්‍රීවරයාගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවා තිබේ තිබේ. කෙසේ නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් රාශියක් මෑතක් වන තුරම ඔහු හා එක්ව කටයුතු කළ […]