මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය ඉහළ යා හැකියි – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

දිවයිනට බටහිර දෙසින් වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පුත්තලම සිට කොළඹ හරහා බේරුවල දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 දක්වා ඉහළ යා හැකියි. මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50 දක්වා ඉහළ යන බැවින් ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව විමසිලිමත්වන ලෙස දැනුවත් කෙරෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

රංජන් කෝල් කරපු ජනකි Janaki wijerathne

Mon Jan 13 , 2020