ගූගල් සමාගම බ්‍රේල් යතුරුපුවරුවක් හදුන්වා දෙයි

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා වන talkback ඇප් එකට බ්‍රේල් යතුරුපුවරුවක් ගූගල් සමාගම හදුන්වා දෙයි.

යතුරු හයකින් සමන්විත විශේෂිත යතුරුපුවරුව, විවිධ සංයෝජන හරහා අකුරක් හෝ සංකේතයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

1 එබීමෙන් A අක්ෂරය දර්ශනය වන අතර 1 සහ 2 එකවර එබීමෙන් B අකුර පෙන්වනු ඇත.

මෙම යතුරු පුවරුව sms , වෙබ් සහ වෙනත් ඇප් සමග භාවිතා කිරීමට හැකි වන පරිදි සකසා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

මෝටරෝලා මීළඟ ජංගම දුරකථනය අප්‍රේල් 22 වනදා එලි දක්වයි

Tue Apr 14 , 2020
motorola-flagship-smartphone-edge-launch-date