උග්‍ර විශ සර්පයින් හඳුනා ගන්න

1. නාගයා – මධ්‍යම කඳුකරයේ උස් කඳු මුදුන් වල හැරුණු විට අන් සෑම ප්‍රදේශයකම

2. වැලි පොළඟා – වියළි කලාපයේ වෙරළබඩ තීරය

3. තිත් පොලඟා – උස් කඳුකර ප්‍රදේශ හැර අන් සෑම ප්‍රදේශයකම

4. තෙල් කරවැලා – වියළි හා ශුෂ්ක කලාප

5. මුදු කරවැලා – තෙත් කලාපය

6. කුණකටුවා (පොලොන් තෙලිස්සා) – සෑම ප්‍රදේශයකම (තුරිත විශ(මද්‍යස්ථ විශ) වුවද නිසි ප්‍රතිකාර නොකිරීමෙන් මරණ සිදු වී ඇත)

7. දෙපත් කලුවා – උග්‍ර විශ වුවද මිනිසෙකු මරණයට පත් කල
නොහැක – වියළි කලාපය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

සර්පයින් හා භූමිතෙල්

Mon Apr 27 , 2020
ලංකාවේ සාමාන්‍ය සිරිතක් තමයි ගැරඩියෙක් දැක්කත් භූමිතෙල් ගහලා එලවා දැමීම . නමුත් මේක සර්පයාට අපේ ඇගට ඇසිඩ් වක්කිරීමට සමානයි. සර්පයින්ගෙ පිටත වැස්ම තියෙන්නෙ කොරපොතු වලින් හැදිලා, මේ කොරපොතු හැදිල තියෙන්නෙ කෙරටීන් කියන ප්‍රෝටීනයෙන්, ඒ නිසා මේකට භූමිතෙල්, පෙට්‍රල් , ඩීසල්, තිනර් වගේ ඕනම දෙයක් දාපු ගමන් ඒකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න […]