ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරය අසල භූමිකම්පාවක්

ඉරාන න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් අසල රික්ටර් මාපකයේ 4.5 ක භූමිකම්පාවක් සිදුව තිබේ. මීට ටික වේලාවකට පෙර බෝරාස්ජන් සිට ගිනිකොන දෙසින් කිලෝමීටර් 17 ක් පමණ ප්‍රබල කම්පනය ඇති විය. මරණ හෝ තුවාල පිළිබඳ වාර්තා නොමැති අතර හානියේ තත්ත්වය නොදනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

පාලකයන්ගේ තීරන නිසා දුක් විදින ජීවිත..ඇමරිකන් හමුදා සෙබළුන් සටනට පිටත් විමට පෙර දුක ප්‍රකාශ කරන අයුරැ..

Wed Jan 8 , 2020