අපි දන්න යශොදරාවන්

යශෝධරා මහ රහත් තෙරණියට උපහාරයක්ම වේවා..!

දීපංකර පාද මූලයේ සිටම මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෙවණැල්ල වුයේ යශෝධරාවයි.මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සසරේ පියවරක් තබනවා නමි යශෝධරාත් එ් හා සමානව පියවරක් තබනවා.මගේ බුදුරජාරණන් වහන්සේ අහසේ තරැ පරයා අැස් දන් දුන්නා.සාගරය පරදවා ලේ දන් දුන්නා.යශෝධරා මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අාලය දන් දුන්නා.

දීපංකර පාද මූලයේ සිට සසර පුරාම පැතුවෙි මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරමයි.එතරමි අාලයක්!!!අාලය තුල රාගය නමි තිබිබෙිම නැහැ.සසර පුරාම මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෙත් යුගල දෙස කෙළින් බලලා නැහැ.බිමට යොමු වූ නෙත් කොනින් විතරමයි බලන්නේ.ඉතින් රාගයක් හට ගන්නේ කොහොමද?

එකම සයනේ වැතිරැණත් රාග සිතක් නමි හට ගත්තේ නෑ.සසර පුරාම මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරැර රාග සිතකින් නමි ස්පර්ශ කරලා නැහැ.

මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහි ගෙය හැර යනවා.යශෝධරාවන් හැඬූ කදුලින් දුක නිවා ගන්නවා.රජ දරැවන්ගෙන් යශෝධරාට යෝජණා බොහෝයි.යශෝධරා පතන්නේම මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරමයි.
උතුමි බුද්ධත්වයට පත් වූ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පා යුග්මය ස්පර්ශ කරන්න හැකි වුණේ යශෝධරාවන්ට විතරමයි.එ් රාග සිතක් තිබුණේ නැති නිසයි.යශෝධරා හඬා වැළපෙද්දීත් මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැළැක්වූයේ නැහැ.එසේ වූවානමි යශෝධරාවන්ගේ ළය පැලී මිය යනවා ,එතරමි අාලයක්.

සඳ කිදුරියක් වී තිරිසන් අාත්මයක් ලැබුවත් යශෝධරා මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර ගියේනමි නැහැ.වෙස්සන්තර ජාතකයෙහි දරැ දෙදෙනා දන් දෙනකොට මහ පොළොව කමිපා වුණත් යශෝධරාවන්ගේ මුවින් නික්මුණේ සාදු සාදු සාදු මගේ සමිදාණන්ගේ පාරමිතා සමිපුර්ණ වෙිවා යන්නයි.

යශෝධරාවන් මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයෙන් නැහැවුණා,නිකෙලෙස් යශෝධරා රහත් තෙරණිය විණා.යශෝධරා රහත් තෙරණිය දෙස රාග සිතකින් කිසි කෙනෙකුට බලන්න නමි බැහැ ,අැස් අන්ධ වෙලා යනවා.එතරමි තේජසක්!!! සසර පුරාම රාග සිතක් හට ගත්තේ නැති නිසයි.

යශෝධරා රහත් තෙරණිය මහා අභිඥාලාභි භික්ෂූණින් අතර අග්ස්ථානය ලබාගත්තා.එකම ඉරියවිවෙි සිට කල්ප සිය දහස් ගණනක් අාත්ම සිහිපත් කිරීමෙි හැකියාව යශෝධරා රහත් තෙරණියට ලැබුණා.

යශෝධරා රහත් තෙරණිය දකිනවා මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමඟම එකම දවසේ පිරිණුවන් පෑමට සිදුවන බව.එසේ වූහොත් මහ පොළොවට දරා ගන්න බැරි වෙන බව දත් රහත් තෙරණිය බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවට යනවා.වැඳ සමාව අයදිනවා “”ස්වාමීනි සසරේ එකම අවස්ථාවක රජ කෙනෙක් ගැන මට අහන්න ලැබුණා.මට සිතුවිල්ලක් හට ගත්තා මොහු කවරෙකු වගේදැයි කියා.එපමණයි සිතුණේ,රාග සිතක් නමි හට ගත්තේ නැහැ “””

මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යශෝධරා රහත් තෙරණියට පෙළහර පා පිරිණුවන් පෑමට අවසර දුන්නා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ලංකාව ගොඩ යන ලකුණු මන්නාරමෙන් වායු නිධියක්

Mon Jan 13 , 2020
මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ගවේෂණය කර ඇති ස්වාභාවික වායු නිධිය තුළ ස්වාභාවික වායු පවතින බවට තහවුරු වී ඇති බව තහවුරු වී ඇතැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය. ඒ අනුව මන්නාරම ස්වාභාවික ගෑස් නිධියේ කැණීම් කටයුතු ද කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු ව ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. මුලන දික්වල වැඩසටහනකට […]